• Wykonanie nowego oznakowania poziomego

    Oferujemy wykonanie oznakowania na podstawie projektów, planów, projektu organizacji ruchu oraz według potrzeb wskazanych przez Państwa. Wykonujemy przedznakowanie tzw.trasowanie i kompletne wykonanie oznakowania poziomego.

  • Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego

    Wykonujemy oznakowanie poziome po starym śladzie obecnego oznakowania.

  • Oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej

    Oferujemy wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzanego, linie strukturalne i gładkie w dowolnych kolorach.